Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci:

  • Vyplnění kontaktního formuláře
  • Výkonu stomatologického zákroku (vyplnění registračního formuláře)
  • Přímého marketingu (udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů)

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů a to:

  • Jméno a příjmení
  • Popis požadovaného zákroku a problému
  • Telefonický kontakt / e – mailová adresa
  • Datum, místo a čas výkonu

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů)

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté u kontaktního formuláře  budou uchovávány pouze na dobu nevyhnutelnou k naplnění sekundárního účelu, a to výkonu požadovaného zákroku.

Osobní údaje pro přímý marketing budou zpracovány až do odvolání souhlasu, kterým bylo zpracování umožněné.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat.

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů mají přístup pouze zaměstnanci společnosti – provozovatele. Osobní údaje pro přímý marketing nejsou sdílené s žádnými třetími subjekty a jsou výlučně zpracovány pro společnost provozovatele.