OBECNÉ INFORMACE

Anestezie pro zubní nebo jiné vyšetření

Tento dokument se vztahuje na zdravotní péči o jinak zdravé děti (od 2 let) a dospělé, kteří nespolupracují nebo obtížně snášejí zákrok.

Anestezie zahrnuje znecitlivění oblasti a/nebo uspání pacienta během lékařského zákroku. Může mít podobu celkové anestezie, která vyžaduje monitorování životních funkcí, lokální anestezie, která znecitliví určitou oblast, nebo analgosedace, která zahrnuje podání analgetika proti bolesti a/nebo navození spánku. Při celkové anestezii může být pacient uveden do spánku několikerým vdechnutím anestetického plynu (hlavně u dětí) nebo podáním anestezie prostřednictvím nitrožilní (IV) linky. Poté je pacient v hlubokém spánku a na zákrok si nepamatuje. Jedná se o nejbezpečnější typ anestezie u všech zákroků, které vyžadují zachování volných dýchacích cest.

Během každého typu anestezie jsou monitorovány životní funkce. Pacient je na operačním stole uveden do umělého spánku a poté je mu umožněno přirozeně usnout a probudit se v příjemném prostředí. Měli byste počítat s jednou hodinou klidného spánku po anestezii. Před propuštěním pacienta do domácího ošetřování je z paže odstraněna kapačka, pokud byla použita.

Pacient může být propuštěn do péče doprovázející osoby, aby se doma zotavil nejdříve dvě hodiny po ukončení vyšetření. Úplné odeznění anestezie trvá tři až šest hodin, proto by měl být pacient během této doby důkladně sledován!

Více informací o anestezii při stomatologických zákrocích naleznete v tomto dokumentu. Před zákrokem si prosím vytiskněte a vyplňte anesteziologický dotazník , formulář informovaného souhlasu pacienta a Informace o zpracování osobních údajů.

 Zde nabízíme návod pro předoperační/předanesteziologické vyšetření DOSPĚLÝCH.

 Zde nabízíme návod pro předoperační/předanesteziologické vyšetření DĚTÍ.

Pro lepší představu o tom, jak anestezie funguje, jsme pro vás připravili krátké video